Το Κέντρο Στήριξης Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας (Κ.ΑΛ.Ο) «Social Value» στο νησί της Λευκάδας, εξασφαλίζει τόσο την ανάδειξη της έννοιας της κοινωνικής οικονομίας όσο και την ουσιαστική εμπλοκή της τοπικής κοινωνίας με την κοινωνική επιχειρηματικότητα.

Το Social Value λειτουργεί ως ένα πολυθεματικό «σημείο στήριξης» για την Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία καθώς διαθέτει την ταυτότητα τόσο της δομής συμβουλευτικής υποστήριξης των τοπικών κοινωνικών επιχειρηματιών όσο και εκείνη του πόλου δημιουργίας και ανάπτυξης νέων φορέων Κ.ΑΛ.Ο μέσω της ευαισθητοποίησης του κοινωνικού ιστού.

Το Κέντρο Στήριξης Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας της Λευκάδας
αποτελεί ένα ερευνητικό και συμβουλευτικό κέντρο για τις κοινωνικές επιχειρήσεις
και τους κοινωνικούς επιχειρηματίες της περιοχής αλλά και έναν δυναμικό πόλο ενημέρωσης.

Το Κέντρο Στήριξης Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας της Λευκάδας αποτελεί ένα ερευνητικό και συμβουλευτικό κέντρο για τις κοινωνικές επιχειρήσεις και τους κοινωνικούς επιχειρηματίες της περιοχής αλλά και έναν δυναμικό πόλο ενημέρωσης.

Σκοπός του Social Value είναι:

  • Να ενημερώνει σχετικά με τις βασικές αρχές και αξίες της Κ.ΑΛ.Ο και τις διαδικασίες ίδρυσης και λειτουργίας των Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων.
  • Να υποστηρίζει και να συμβουλεύει επίδοξους κοινωνικούς επιχειρηματίες για την δημιουργία και την ανάπτυξη της δικής τους Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης.
  • Να υποστηρίζει και να συμβουλεύει τις ήδη υπάρχουσες Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις όσο αφορά το θεσμικό και κανονιστικό πλαίσιο που τις διέπει ως μέλη του Μητρώου Κ.ΑΛ.Ο.
Ο παρών ιστότοπος κάνει χρήση cookies για την παροχή της καλύτερης δυνατής εμπειρίας περιήγησης