Accessibility Tools

Skip to main content
 (+30)2117051841     info@equalsociety.gr

Η προσφορά σας στην Equal Society αποτελεί μια έμπρακτη βοήθεια στην προσπάθεια που κάνουμε να χτίσουμε ένα αύριο με ίσες ευκαιρίες για όλους.

Συνάνθρωποί μας, κάθε ηλικίας χρειάζονται βοήθεια. Όλοι καλούμαστε να απλώσουμε το δίκτυο αλληλεγγύης ως ομπρέλα και να διαθέσουμε το περίσσευμά μας για τον διπλανό μας.

Μπορούμε να σταθούμε δίπλα στους συμπολίτες μας προσφέροντας:

  • Κονσέρβες Ξηρά τροφή
  • Τρόφιμα-είδη μεγάλης διάρκειας σε βαζάκια
  • Αλεύρι Καφές, ζάχαρη, γάλα εβαπορέ
  • Μπαχάρια Γλυκά
  • Φάρμακα πρώτης ανάγκης
  • Είδη προσωπικής υγιεινής
  • Καθαριστικά
  • Χρηματική δωρεά

Ξεκίνησε η υλοποίηση του έργου «ΡΟΜ+: Είμαστε όλοι ίσοι»

Ο Οργανισμός «Κοινωνία Ίσων Ευκαιριών» σε συνεργασία με την «Ένωση Ελλήνων Ρομά Διαμεσολαβητών και Συνεργατών» συνεχίζουν την επιτυχημένη λειτουργία του Παρατηρητηρίου Συνηγορίας και Προάσπισης των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των Ρομά με το έργο «ΡΟΜ+: Είμαστε όλοι ίσοι» το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος BUILD με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκή Ένωσης, του Ιδρύματος Μποδοσάκη και του Κέντρου Στήριξης ΜΚΟ Κύπρου.

Κύριος στόχος του έργου ROM+, το οποίο θα έχει διάρκεια ενός έτους, είναι η συνέχιση της συλλογής, επεξεργασίας και προώθησης αναφορών, σχετικών με παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των Ρομά, σε αρμόδιους φορείς με σκοπό την ενημέρωση και κινητοποίησή τους για τη λήψη αποφάσεων που θα συμβάλλουν στην προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των Ρομά στην Ελλάδα. Ήδη από τον Μάρτιο 2021, το Παρατηρητήριο Συνηγορίας και Προάσπισης των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των Ρομά έχει επεξεργαστεί περισσότερες από 700 αναφορές περιστατικών παραβίασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των Ρομά, οι οποίες αναδεικνύουν τα καθημερινά προβλήματα που αντιμετωπίζει η κοινότητα στα πεδία της στέγασης, απασχόλησης, εκπαίδευσης, αλλά και στην πρόσβασή τους σε αγαθά και υπηρεσίες. Οι εν λόγω αναφορές αφενός μεν καταδεικνύουν τη συστηματική καταπάτηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των Ρομά και αφετέρου υπογραμμίζουν την ανάγκη συνεχούς προσπάθειας για την προάσπιση των δικαιωμάτων της κοινότητας στην Ελλάδα.

Παράλληλα, το έργο στοχεύει στην ενημέρωση και εκπαίδευση κοινοτήτων Ρομά πάνω στα ζητήματα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και τους τρόπους με τους οποίους μπορούν να τα διεκδικήσουν, στη βάση της ευρωπαϊκής και εθνικής νομοθεσίας. Επίσης, με σκοπό την κινητοποίηση των τοπικών αρχών για την υποστήριξη της κοινότητας σε τοπικό επίπεδο, η ομάδα έργου θα διοργανώσει επίσης ενημερωτικές συναντήσεις με εκπροσώπους Κέντρων Κοινότητας και Δήμων με στόχο την ενδυνάμωση τους πάνω στα ζητήματα της αποτελεσματικότερης προσέγγισης και συνεργασίας με τις τοπικές κοινότητες Ρομά, ενισχύοντας παράλληλα τη συνηγορία για την προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των Ρομά.

Τέλος, στο πλαίσιο της συνεργασίας με ένα ευρύ φάσμα φορέων και οργανισμών που είναι υπεύθυνοι για τη λήψη αποφάσεων και τον σχεδιασμό/υιοθέτηση μέτρων για την κοινωνική ένταξη των Ρομά (όπως αρμόδια Υπουργεία, η Γενική Γραμματεία Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Καταπολέμησης της Φτώχειας, Δήμοι, Περιφέρειες, κ.α.), η ομάδα έργου θα συνεχίσει την παροχή ενημέρωσης για τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η κοινότητα Ρομά, όπως αυτά θα αναδειχθούν μέσα από τις συλλεχθείσες αναφορές.

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να μας παρακολουθείτε στο Facebook https://www.facebook.com/theromproject/ και στο site του έργου  https://www.romproject.gr/ ή να επικοινωνήσετε στο 2117051841.

 

Το έργο ROM+ υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος BUILD, με φορέα υλοποίησης «Κοινωνία Ίσων Ευκαιριών» και εταίρο «Ένωση Ελλήνων Ρομά Διαμεσολαβητών και Συνεργατών» .

Το πρόγραμμα «Building a robust and democratic civic space» (BUILD) έχει ως στόχο την προστασία, την προώθηση και την ευρεία αναγνώριση των θεμελιωδών δικαιωμάτων και αξιών της ΕΕ, μέσω της στήριξης οργανώσεων της Κοινωνίας των Πολιτών (OKοιΠ) στην Ελλάδα και την Κύπρο και της ενίσχυσης των ικανοτήτων και της βιωσιμότητάς τους. Το BUILD συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, μέσω του προγράμματος Citizens, Equality, Rights and Values (CERV), το Ίδρυμα Μποδοσάκη και το Κέντρο Στήριξης ΜΚΟ Κύπρου με συνολικό ποσό επιχορήγησης €2,9 εκ. Συντονιστής του BUILD είναι το Ίδρυμα Μποδοσάκη (Ελλάδα) σε σύμπραξη με το Κέντρο Στήριξης ΜΚΟ (Κύπρος).

 

Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι απόψεις και οι γνώμες που διατυπώνονται εκφράζουν αποκλειστικά τις απόψεις των συντακτών και δεν αντιπροσωπεύουν κατ’ ανάγκη τις απόψεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του Ευρωπαϊκού Εκτελεστικού Οργανισμού Εκπαίδευσης και Πολιτισμού (EACEA) ή του Ιδρύματος Μποδοσάκη. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, ο EACEA και το Ίδρυμα Μποδοσάκη δεν μπορούν να θεωρηθούν υπεύθυνοι για τις εκφραζόμενες απόψεις.