Accessibility Tools

Skip to main content
 (+30)2117051841     info@equalsociety.gr

Η προσφορά σας στην Equal Society αποτελεί μια έμπρακτη βοήθεια στην προσπάθεια που κάνουμε να χτίσουμε ένα αύριο με ίσες ευκαιρίες για όλους.

Συνάνθρωποί μας, κάθε ηλικίας χρειάζονται βοήθεια. Όλοι καλούμαστε να απλώσουμε το δίκτυο αλληλεγγύης ως ομπρέλα και να διαθέσουμε το περίσσευμά μας για τον διπλανό μας.

Μπορούμε να σταθούμε δίπλα στους συμπολίτες μας προσφέροντας:

  • Κονσέρβες Ξηρά τροφή
  • Τρόφιμα-είδη μεγάλης διάρκειας σε βαζάκια
  • Αλεύρι Καφές, ζάχαρη, γάλα εβαπορέ
  • Μπαχάρια Γλυκά
  • Φάρμακα πρώτης ανάγκης
  • Είδη προσωπικής υγιεινής
  • Καθαριστικά
  • Χρηματική δωρεά

Δωρεάν μαθήματα Αγγλικών

Δωρεάν μαθήματα Η/Υ

Το πρόγραμμα «e-gnosis» αποτελεί μια πανελλαδική δράση, η οποία με συνέπεια από το 2012, ενισχύει την εκπαίδευση στις νέες τεχνολογίες και στις ξένες γλώσσες προσφέροντας τη δυνατότητα σε όσους διεκδικούν το επόμενο επαγγελματικό τους βήμα ν’ αποκτήσουν γνώσεις και να τις κατοχυρώσουν με αναγνωρισμένη πιστοποίηση.

Μέχρι σήμερα, χιλιάδες εκπαιδευόμενοι έχουν ενταχθεί στο «e-gnosis» δίνοντας έτσι υπεραξία στο πρόγραμμά μας και αναδεικνύοντας την τάση της αγοράς προς κάθε υποψήφιο που διαχειρίζεται με ευχέρεια τις νέες τεχνολογίες αλλά και την αγγλική γλώσσα.

Δωρεάν μαθήματα Αγγλικών & Η/Υ


Ο Οργανισμός μας, πιστός στις αξίες του που βρίσκονται πάντα κοντά στον άνθρωπο και θέλοντας να προωθήσει τις ίσες ευκαιρίες στην εκπαίδευση για όλους, στέκεται έμπρακτα δίπλα σε μέλη ευπαθών κοινωνικών ομάδων, ανέργους, φοιτητές, δημοσίους και ιδιωτικούς υπαλλήλους, μέλη πολυμελών οικογενειών κ.α. και παρέχει:

è Δωρεάν εκπαίδευση στην Αγγλική γλώσσα για την απόκτηση του διεθνούς αναγνωρισμένου πιστοποιητικού TOEIC από την Ελληνοαμερικανική Ένωση σε συνεργασία με το ETS (Education Testing Service ) το μεγαλύτερο φορέα  ανάπτυξης και διενέργειας εξετάσεων.

Διεθνώς αναγνωρισμένο πιστοποιητικό TOEIC:

  • Σε εργασιακό επίπεδο (ΑΣΕΠ, Δημόσιος Τομέας, 10.000 Επιχειρήσεις σε 120 χώρες)
  • Σε ακαδημαϊκό επίπεδο (Πανεπιστήμια στην Ελλάδα και στο εξωτερικό).

 è Δωρεάν τμήματα μαθημάτων βασικών δεξιοτήτων πληροφορικής για την απόκτηση του αναγνωρισμένου από το ΑΣΕΠ πιστοποιητικού της Vellum Global Education Services.

Τμήματα Αγγλικών


Τμήματα Η/Υ


 Προς εξυπηρέτηση όλων, δημιουργούνται καθημερινά εξ αποστάσεως τμήματα σύγχρονης και ασύγχρονης εκπαίδευσης με τα οφέλη της καθοδήγησης από εξειδικευμένους καθηγητές μέσω εξελιγμένης πλατφόρμας e-learing, με σύγχρονο  εκπαιδευτικό υλικό.

Για τη συμμετοχή σας στο εν λόγω πρόγραμμα απαιτείται η τήρηση και η αποδοχή των προϋποθέσεων και όρων συμμετοχής, καθώς και των κανόνων διαδικασίας που προβλέπονται, σημειώνονται και αναφέρονται αναλυτικώς κατωτέρω.

Το σύνολο του κόστους της εκπαίδευσης για τα προχωρημένα τμήματα επιδοτείται υπό την προϋπόθεση της συμμετοχής σας στις εξετάσεις πιστοποίησης (κόστος παραβόλου εξετάσεων αγγλικών 150 ευρώ, κόστος παραβόλου εξετάσεων Η/Υ 140 ευρώ).

Οι αρχάριοι υποψήφιοι καλούνται να καταβάλλουν, εκτός του παραβόλου, το ποσό των 100 ευρώ δεδομένου ότι το πρόγραμμα των αρχάριων τμημάτων περιλαμβάνει 2 επιπλέον μήνες μαθημάτων (σύνολο 250 ευρώ).

Προσοχή: Για να θεωρηθεί έγκυρη η αίτησή σας θα πρέπει να την υποβάλετε  ηλεκτρονικά και να ακολουθήσετε τα βήματα εγγραφής στο email που θα λάβετε από  την Equal Society.
Τα νέα τμήματα θα ξεκινήσουν άμεσα ενώ οι προγραμματισμένες εξετάσεις πιστοποίησης θα πραγματοποιούνται σε τακτά χρονικά διαστήματα προκειμένου να εξυπηρετούν τις ανάγκες όσων διεκδικούν την επόμενη θέση απασχόλησής τους.
Οι πιστοποιήσεις θα δοθούν άμεσα για την υποβολή του φακέλου.