Η Equal Society τη διαδικασία για την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, ενός/ μιας  Κοινωνικού Λειτουργού για την υλοποίηση του Προγράμματος «Δομή Λειτουργίας Κοινωνικού Φαρμακείου Δήμου Λευκάδας» με Κωδικό ΟΠΣ: 5002360. 

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΣΟΧ 34/2021 και να την καταθέσουν ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στη διεύθυνση: Σανταρόζα 1, Αθήνα ΤΚ 10564 απευθύνοντάς την στον φορέα: «Equal Society – Κοινωνία Ίσων Ευκαιριών». Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων λήγει στις 10.09.2021. Το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής. 

Για την παρούσα πρόσκληση έχει δοθεί παράταση υποβολής αιτήσεων έως τη Δευτέρα 20 Σεπτεμβρίου 2021.

Ανακοίνωση

Αίτηση

Παράρτημα 1

Παράρτημα 2

Παράρτημα 3

espa ionio

Ο παρών ιστότοπος κάνει χρήση cookies για την παροχή της καλύτερης δυνατής εμπειρίας περιήγησης