Αθήνα,  27 Δεκεμβρίου 2022

Ο Οργανισμός Equal Society-Κοινωνία Ίσων Ευκαιριών ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά ενός ατόμου για την υλοποίηση του ευρωπαϊκού προγράμματος «Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών: Παροχή Συσσιτίου στο Δήμο Αθηναίων» που εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική 2014-2020» με Κωδικό ΟΠΣ: 5001453.

Πιο συγκεκριμένα ο Οργανισμός αναζητά έναν διοικητικό υπάλληλο που θα στελεχώσει τη Δομή Συσσιτίου. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΣΟΧ.38/2021 και να την καταθέσουν αυτοπροσώπως ή ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στη διεύθυνση: Σανταρόζα 1, Αθήνα ΤΚ 10564 απευθύνοντάς την στον φορέα: «Equal Society – Κοινωνία Ίσων Ευκαιριών».

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες και αρχίζει από την 27η Δεκεμβρίου 2021 και λήγει την  10η Ιανουαρίου 2022. Το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής. 

Για την παρούσα πρόσκληση έχει δοθεί παράταση υποβολής αιτήσεων έως την  27η Ιανουαρίου 2022.

Για την παρούσα πρόσκληση έχει δοθεί παράταση υποβολής αιτήσεων έως την  15η Φεβρουαρίου 2022.

Για την παρούσα πρόσκληση έχει δοθεί παράταση υποβολής αιτήσεων έως την  4η Μαρτίου 2022.

Για την παρούσα πρόσκληση έχει δοθεί παράταση υποβολής αιτήσεων έως την  23η Μαρτίου 2022.

Για την παρούσα πρόσκληση έχει δοθεί παράταση υποβολής αιτήσεων έως την  7η Απριλίου 2022.

Ο παρών ιστότοπος κάνει χρήση cookies για την παροχή της καλύτερης δυνατής εμπειρίας περιήγησης