Αθήνα,  01 Φεβρουαρίου 2022

Η Equal Society ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, ενός (1) ατόμου για την υλοποίηση του Ευρωπαϊκού Προγράμματος «Δομή Ανοιχτού Κέντρου Ημέρας Αστέγων Δήμου Κέρκυρας» με Κωδικό ΟΠΣ: 5002598.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΣΟΧ 38/2022 και να την καταθέσουν στη διεύθυνση: Σανταρόζα 1, Αθήνα ΤΚ 10564 απευθύνοντάς την στον φορέα: «Equal Society – Κοινωνία Ίσων Ευκαιριών». Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες και αρχίζει από την 01η Φεβρουαρίου 2022 και λήγει την 14η  Φεβρουαρίου 2022 .

Για την παρούσα πρόσκληση έχει δοθεί παράταση υποβολής αιτήσεων έως την Παρασκευή 25 Φεβρουαρίου 2022.

Ανακοίνωση ΣΟΧ

Αίτηση ΣΟΧ

Παράρτημα 1

Παράρτημα 2

Παράρτημα 3

Ο παρών ιστότοπος κάνει χρήση cookies για την παροχή της καλύτερης δυνατής εμπειρίας περιήγησης