Κοινωνικά Φαρμακεία

Τα δύο πολυδύναμα κοινωνικά φαρμακεία του Οργανισμού μας σε Λευκάδα και Κέρκυρα ως

Τα δύο πολυδύναμα κοινωνικά φαρμακεία του Οργανισμού μας σε Λευκάδα και Κέρκυρα ως πρωτεύοντα στόχο έχουν την εξυπηρέτηση των πολιτών με την παροχή δωρεάν φαρμάκων, υγειονομικού υλικού και παραφαρμακευτικών προϊόντων. Οι δύο δομές εξασφαλίζουν το σύνολο των παρεχόμενων προϊόντων μέσω συνεργασιών με φαρμακοβιομηχανίες και τοπικούς φαρμακευτικούς συλλόγους καθώς και από τη συμμετοχή και κινητοποίηση συλλογικών φορέων, επιχειρήσεων και πολιτών.

Τα Κοινωνικά Φαρμακεία των Δήμων Λευκάδας και Κέρκυρας έχουν αναπτύξει ένα ευρύ πλέγμα δράσεων προκειμένου να εξασφαλίσουν τη δωρεάν προμήθειά φαρμακευτικών σκευασμάτων και προϊόντων στις ευπαθέστερες ομάδες των νησιών αλλά και να κινητοποιήσουν-ευαισθητοποιήσουν τους τοπικούς πληθυσμούς.

Ωφελούμενοι των υπηρεσιών που παρέχουν τα Κοινωνικά Φαρμακεία είναι άτομα που διαμένουν στους Δήμους αναφοράς και τα εξαρτώμενα μέλη των οικογενειών τους, συμπεριλαμβανομένων των νόμιμα διαμενόντων πολιτών 3ων χωρών ή ανιθαγενών , τα οποία βάσει κριτηρίων και σχετικών αποδεικτικών στοιχείων, βρίσκονται σε κατάσταση φτώχειας ή απειλούνται από φτώχεια (λεπτομέρειες βλέπετε στο τομέα Υγεία).

 

ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ

ΚΑΝΕ ΜΙΑ ΔΩΡΕΑ

  
  Screenshot 1