ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2017
για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ για την υλοποίηση της Πράξης «Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών:
Παροχή Συσσιτίου στο Δήμο Αθηναίων». που εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική 2014-2020» με Κωδικό ΟΠΣ: 5001453. Το σύνολο των αιτήσεων που αφορούν στην συγκεκριμένη Πράξη και πραγματοποιήθηκαν μεταξύ του διαστήματος 4/1/2017 - 13/1/2017 όταν και εκδόθηκε η πρώτη ανακοίνωση ΣΟΧ 1/2017 θα θεωρηθούν εμπρόθεσμες και ως εκ τούτου οι υποψήφιοι δεν χρειάζεται να επαναυποβάλλουν τα σχετικά έγγραφα και τις αιτήσεις τους εκ νέου.

Ανακοίνωση

Παράρτημα 1

Παράρτημα 2

Παράρτημα 3

Αίτηση

 

apthikeusi_eikonas.jpg

ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ

ΚΑΝΕ ΜΙΑ ΔΩΡΕΑ

  
  Screenshot 1