Accessibility Tools

Skip to main content
 (+30)2117051841     info@equalsociety.gr

Η προσφορά σας στην Equal Society αποτελεί μια έμπρακτη βοήθεια στην προσπάθεια που κάνουμε να χτίσουμε ένα αύριο με ίσες ευκαιρίες για όλους.

Συνάνθρωποί μας, κάθε ηλικίας χρειάζονται βοήθεια. Όλοι καλούμαστε να απλώσουμε το δίκτυο αλληλεγγύης ως ομπρέλα και να διαθέσουμε το περίσσευμά μας για τον διπλανό μας.

Μπορούμε να σταθούμε δίπλα στους συμπολίτες μας προσφέροντας:

  • Κονσέρβες Ξηρά τροφή
  • Τρόφιμα-είδη μεγάλης διάρκειας σε βαζάκια
  • Αλεύρι Καφές, ζάχαρη, γάλα εβαπορέ
  • Μπαχάρια Γλυκά
  • Φάρμακα πρώτης ανάγκης
  • Είδη προσωπικής υγιεινής
  • Καθαριστικά
  • Χρηματική δωρεά

Μία (1) υποτροφία για το Π.Μ.Σ. «Διοίκηση Επιχειρήσεων - Master in Business Administration (ΜΒΑ)»

Το Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης του Πολυτεχνείου Κρήτης διοργανώνει το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο: «Διοίκηση Επιχειρήσεων - Master in Business Administration (ΜΒΑ)» στις ακόλουθες ειδικεύσεις:
1. Μάρκετινγκ,
2. Χρηματοοικονομική, και
3. Στελεχών Δημόσιας Διοίκησης.


Σκοπός του Π.Μ.Σ. είναι η μετεκπαίδευση των φοιτητών και η εξειδίκευσή τους στα αντικείμενα της διοίκησης επιχειρήσεων, όπως αυτά καθορίζονται από τα προσφερόμενα μαθήματα, καθώς και η διεξαγωγή βασικής και εφαρμοσμένης επιστημονικής έρευνας με στόχο τη συμβολή των αποφοίτων του στην οικονομική και τεχνολογική ανάπτυξη της χώρας.

Το πρόγραμμα των μαθημάτων προσφέρεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στη σχετική νομοθεσία και με δυνατότητα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης.

Κατηγορίες πτυχιούχων που γίνονται δεκτοί στο Π.Μ.Σ.:
Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι απόφοιτοι Πανεπιστημίων, Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, Α.Σ.Ε.Ι. της ημεδαπής και αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Αίτηση μπορούν να υποβάλουν και τελειόφοιτοι υπό την προϋπόθεση ότι, εφόσον επιλεγούν, θα προσκομίσουν βεβαίωση περάτωσης των
σπουδών τους πριν την προθεσμία λήξης των εγγραφών στο Π.Μ.Σ.

Διάρκεια σπουδών:
Η διάρκεια του Π.Μ.Σ. είναι τρία (3) ακαδημαϊκά εξάμηνα, για τους φοιτητές πλήρους φοίτησης και πέντε (5) για τους φοιτητές μερικής φοίτησης. Η επιλογή της πλήρους ή μερικής φοίτησης καθώς και η σχετική δεσμευτική δήλωση γίνεται κατά την υποβολή της αίτησης.

Το σύνολο των Πιστωτικών Μονάδων (E.C.T.S.) που απαιτούνται για την απόκτηση του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών ανέρχονται στις ενενήντα (90).

Εισαγωγή φοιτητών:
Η εισαγωγή των φοιτητών γίνεται ανά ειδίκευση. Ο συνολικός αριθμός των εισακτέων στο Π.Μ.Σ. για όλες τις ειδικεύσεις, όπως και η κατανομή του αριθμού ανά ειδίκευση, ορίζεται από τη Συνέλευση της Σχολής με ανώτερο όριο τα εξήντα (60) άτομα ανά έτος.

ΠΡΟΣΟΧΗ! Απαραίτητη προϋπόθεση για την συμμετοχή σας στη διαδικασία επιλογής είναι η συμπλήρωση της ακαδημαϊκής αίτησης και η υποβολή της μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας https://e-graduate.tuc.gr/ 

Η επιλογή των φοιτητών σε κάθε ειδίκευση γίνεται από τη Συνέλευση της Σχολής μετά από εισήγηση της Συντονιστικής Επιτροπής του Π.Μ.Σ. Για την επιλογή αξιολογούνται και συνεκτιμούνται τα βιογραφικά στοιχεία καθώς και κάθε πληροφορία που θα υποβάλλεται από τους υποψηφίους όπως οι βαθμοί πτυχίου/διπλώματος και συγγενικών με την ειδίκευση μαθημάτων και διπλωματικής/πτυχιακής, η ερευνητική δραστηριότητα (δημοσιεύσεις, συνέδρια, ερευνητικά προγράμματα), η επαγγελματική εμπειρία, οι συστατικές επιστολές.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται είτε στις ιστοσελίδες του Προγράμματος www.mba.pem.tuc.gr είτε στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ.:
κα Λουκία Παπαδάκη
Τηλ. +30 28210 37161
Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Περίοδος υποβολής αιτήσεων: 15/5/2023 – 15/7/2023
 

Προκειμένου να εκδηλώσετε ενδιαφέρον για την παραπάνω υποτροφία, παρακαλώ όπως συμπληρώσετε την αίτηση του προγράμματος «Σπουδάζω με Υποτροφία» Κάνε την αίτησή σου τώρα!

Χορηγοί Επικοινωνίας