output zMcSpm

EVS Ευρωπαϊκή Εθελοντική Υπηρεσία European Voluntary Service

Ποια η διάρκεια του EVS;

Σε γενικές γραμμές η διάρκεια είναι 2-12 μήνες. Υπάρχουν δύο είδη EVS projects, βραχυπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα. Τα βραχυπρόθεσμα είναι από 1 βδομάδα έως 4 μήνες και τα μακροπρόθεσμα από 6 έως 12 μήνες. Τα περισσότερα project πάντως είναι μακροπρόθεσμα και έχουν διάρκεια 10-12 μήνες.

Πού μπορεί να κάνει κανείς EVS;

Σχεδόν σε όλες τις χώρες της Ευρώπης! Συγκεκριμένα, σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συν τις: Νορβηγία, Ισλανδία, Λιχτενστάιν, Τουρκία, Αλβανία, Βοσνία-Ερζεγοβίνη, Κροατία, Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας (FYROM), Σερβία και Μαυροβούνιο. Οι εθελοντές δεν εργάζονται μόνο σε ευρωπαϊκές πρωτεύουσες ή μεγάλες πόλεις, αλλά αρκετά project έχουν ως έδρα τους χωριά και αγροτικές περιοχές.

Και τι παρέχει το EVS;

Σχεδόν τα πάντα! Διαμονή, διατροφή, τα εισιτήρια του ταξιδιού, μηνιαίο χαρτζιλίκι, ασφάλιση κλπ. Αυτό είναι το μεγάλο πλεονέκτημα του προγράμματος αυτού. Καθώς οργανώνεται και χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, δε χρειάζονται ιδιαίτερες οικονομίες από τη μεριά του εθελοντή.

Αναλυτικά, οι παροχές του προγράμματος είναι:
Διαμονή, Διατροφή, Μηνιαίο επίδομα εθελοντή (εξαρτάται από τη χώρα, κυμαίνεται από €50-150), Ασφαλιστική κάλυψη, Μαθήματα γλώσσας, Έξοδα θεώρησης διαβατηρίου, έκδοσης άδειας παραμονής, εμβολιασμού

Αλλά πέρα από τις οικονομικές παροχές, το EVS παρέχει και άλλου είδους υποστήριξη στον εθελοντή. Σεμινάριο προετοιμασίας στην Ελλάδα και σεμινάριο στη χώρα υποδοχής σχετικά με τις αναμενόμενες εμπειρίες και δυσκολίες, καθοδηγητής στην οργάνωση υποδοχής για να συμβουλεύει και να υποστηρίζει τον εθελοντή σε οτιδήποτε προκύπτει, καθώς και βοήθεια κατά την επιστροφή στην Ελλάδα.

Διαδικασία αιτήσεων:

1. Να επισκεφτείς την ευρωπαϊκή βάση δραστηριοτήτων EVSμπορείς να κάνεις και αναζήτηση με βάση τις προτιμήσεις σου. Προσοχή όμως: αυτά είναι όλα τα project που έχουν εγκριθεί από την ΕΕ, δε σημαίνει απαραίτητα ότι είναι και διαθέσιμα, δηλαδή ότι ψάχνουν για εθελοντές τώρα.
(προσοχή η λίστα περιλαμβάνει όλα τα προγράμματα που έχουν εγκριθεί)

2. Προτείνουμε τη συγγραφή ενός EUROPASS 

3. Με την επιλογή των οργανισμών στων οποίων θέλετε να αιτηθείτε θα πρέπει να ετοιμάσετε ένα motivationletter – γράμμα παρακίνησης, στο οποίο θα αναφέρετε γιατί θέλετε να δηλώσετε συμμετοχή για εθελοντική εργασία και γιατί επιλέξατε τον συγκεκριμένο οργανισμό.

4. Όταν ολοκληρωθούν τα πιο πάνω στάδια, θα πρέπει να στείλετε mail στους οργανισμούς για τους οποίους ενδιαφέρεστε, επισυνάπτοντας το βιογραφικό σας σημείωμα ή το Europass, το motivationletter που γράψατε για κάθε οργανισμό και τα στοιχεία του οργανισμού που σας στέλνει (SendingOrganization).

Για προγράμματα που ξεκινούν μεταξύ:                     Προθεσμία Υποβολής:

1 Μαΐου                                                                      31 Οκτωβρίου - 1 Φεβρουαρίου
1 Αυγούστου                                                             31 Ιανουαρίου - 1 Μαΐου
1 Ιανουαρίου                                                             30 Ιουνίου - 1 Οκτωβρίου

Τι καλύπτει το πρόγραμμα EVS?

  1. γλωσσική και πολιτισμική κατάρτιση
  2. το 90% των εισιτήριων μετάβασης στη χώρα του προγράμματος και επιστροφής από αυτή
  3. διαμονή, διατροφή και ένα μηνιαίο επίδομα της τάξης των 90-110 ευρώ (ανάλογα με την χώρα όπου θα φιλοξενηθείτε)
  4. ασφάλιση υγείας και ιατροφαρμακευτική περίθαλψη για το διάστημα της εθελοντικής υπηρεσίας
  5. χορήγηση πιστοποιητικού που θα βεβαιώνει τη συμμετοχή στο πρόγραμμα
  6. υποστήριξη μετά την επιστροφή για την αξιοποίηση της εμπειρίας σας.

 Στείλε μας την αίτηση σου, εάν θέλεις να ζήσεις την εμπειρία EVS.
Μπορείς να την κατεβάσεις
εδώ.

Σημείωση: Σε περίπτωση ατόμων με λιγότερες ευκαιρίες ή με κάποια αναπηρία, υπάρχει η πιθανότητα κάλυψης συνοδού ή/και άλλων εξόδων.